Στεγάνωση Τοιχείων Υπογείου

Η στεγάνωση των τοιχείων του υπογείου είναι μια απαραίτητη εφαρμογή. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό να προστατέψει την κατασκευή μας και να αποτρέψει την εισροή υδάτων μέσα από αυτήν. Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), η στεγάνωση γίνεται εξωτερικά και η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει:

  • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος

Στη περίπτωτη που η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου ή δεν έγινε επαρκής στεγάνωση κατά την κατασκευή και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση για επισκευή, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

  • Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόστος και κόπο.

Υλικά που είναι κατάλληλα υλικά για στεγάνωση τοιχείων υπογείου:

  • Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
  • Μεμβράνες PVC

Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

Δείτε τα ενδεικτικά ολοκληρωμένα έργα της Domustech ή ζητήστε μας προσφορά ώστε να προσαρμόσουμε το τελικό αποτέλεσμα βάση της ανάγκης σας.

Ζήτηση Προσφοράς

Ζητήστε μας προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν
Ζήτηση Προσφοράς