Στεγάνωση Δώματος

Η στεγάνωση του δώματος αποτελεί μια απαραίτητη εφαρμογή τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό την προστασία της κατασκευής και να αποτρέψει την εισροή υδάτων σε αυτήν. Η εισροή ύδατος μέσα από την κατασκευή εκτός απο λειτουργικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει την ενανθράκωση του σκυροδέματος και την διάβρωση του οπλισμού με αποτέλεσμα την ρηγμάτωση και την μείωση της φέρουσας ικανότητας του δομικού στοιχείου. Για αυτούς τους λόγους η υγρομόνωση των δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.

Υλικά που είναι κατάλληλα για τη στεγάνωση δώματος:

  • Ασφαλτικές μεμβράνες
  • Ασφαλτικά κεραμίδια
  • Μεμβράνες PVC
  • Υγρές Μεμβράνες

Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

Δείτε τα ενδεικτικά ολοκληρωμένα έργα της Domustech ή ζητήστε μας προσφορά ώστε να προσαρμόσουμε το τελικό αποτέλεσμα βάση της ανάγκης σας.

Ζήτηση Προσφοράς

Ζητήστε μας προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν
Ζήτηση Προσφοράς