Στεγάνωση Δεξαμενής

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού είναι η στεγάνωσή της. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή και το υλικό που θα αποθηκεύεται.

Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

  • Να μην επιτρέπει τις διαρροές νερού από τη δεξαμενή προς τα έξω και αντιστρόφως τις εισροές από το έδαφος που την περιβάλλει
  • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώματα της δεξαμενής, ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαμενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινά

Στην περίπτωση υπέργειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

  • Να είναι αποτελεσματική ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.
  • Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Υλικά που είναι κατάλληλα για τη στεγάνωση δεξαμενής:

  • Μεμβάνες PVC
  • Εποξειδική Βαφή
  • Ελαστικό Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα

Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

Δείτε τα ενδεικτικά ολοκληρωμένα έργα της Domustech ή ζητήστε μας προσφορά ώστε να προσαρμόσουμε το τελικό αποτέλεσμα βάση της ανάγκης σας.

Ζήτηση Προσφοράς

Ζητήστε μας προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν
Ζήτηση Προσφοράς