Μόνωση – Στεγάνωση

Από το 1980 η Domustech προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για υγρομόνωση ταρατσών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών. Ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης. Η λύση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.

Υποκατηγορίες

Η στεγάνωση του δώματος αποτελεί μια απαραίτητη εφαρμογή τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό την προστασία της κατασκευής και να αποτρέψει την εισροή υδάτων σε αυτή. Δείτε περισσότερα εδώ

Η στεγάνωση των τοιχείων του υπογείου είναι μια απαραίτητη εφαρμογή. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό να προστατέψει την κατασκευή μας και να αποτρέψει την εισροή υδάτων μέσα από αυτήν. Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Δείτε περισσότερα εδώ

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού είναι η στεγάνωσή της. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή και το υλικό που θα αποθηκεύεται. Δείτε περισσότερα εδώ

Το σύστημα στεγάνωσης που θα εφαρμοστεί για την στεγάνωση μιας πισίνας εξαρτάται από την επιθυμητή τελική επιφάνεια. Οι πιο σύνηθεις τελικές επιφάνειες για πισίνες είναι τα κεραμικά πλακίδια, η εποξειδική βαφή αλλα και η μεμβράνη PVC. Δείτε περισσότερα εδώ

Ένα από τα πιο συχνά προβήματα που παρουσιάζονται ακόμα και στις νέες κατασκευές είναι η εισροή υγρασίας λόγω της επαφής της επιφανειας της ζαρντινιέρας ή του ταρατσόκηπου με  το εσωτερικό χώρο της κατασκευής. Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι η αποκόλληση του επιχρίσματος από τα στηθαία των ζαρτνινιέρων. Δείτε περισσότερα εδώ

Στεγάνωση Δώματος

Η στεγάνωση του δώματος αποτελεί μια απαραίτητη εφαρμογή τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές.

Στεγάνωση Υπογείου

Η στεγάνωση των τοιχείων του υπογείου είναι μια απαραίτητη εφαρμογή. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό να προστατέψει την κατασκευή μας και να αποτρέψει την εισροή υδάτων μέσα από αυτήν.

Στεγάνωση Δεξαμενής

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού είναι η στεγάνωσή της

Στεγάνωση Πισίνας

Το σύστημα στεγάνωσης που θα εφαρμοστεί για την στεγάνωση μιας πισίνας εξαρτάται από την επιθυμητή τελική επιφάνεια.

Στεγάνωση Ταρατσόκηπων

Ένα από τα πιο συχνά προβήματα που παρουσιάζονται ακόμα και στις νέες κατασκευές είναι η εισροή υγρασίας λόγω της επαφής της επιφανειας της ζαρντινιέρας ή του ταρατσόκηπου με  το εσωτερικό χώρο της κατασκευής

Ζήτηση Προσφοράς

Ζητήστε μας προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν
Ζήτηση Προσφοράς