Σε αναζήτηση εναλλακτικού σχεδίου εισέρχεται η διοίκηση της Τιτάν έπειτα από την αποτυχία της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Τitan Cement International S.A. την οποία δημιούργησαν οι ιδρυτές και βασικοί μέτοχοι της τσιμεντοβιομηχανίας, με σκοπό την αλλαγή έδρας και την εισαγωγή της σε δύο ξένα χρηματιστήρια (Euronext Βρυξελλών και Euronext Παρισιού).

Σύμφωνα με τη σύντομη δήλωση της διοίκησης της τσιμεντοβιομηχανίας χθες «η στρατηγική του ομίλου παραμένει προσηλωμένη προς τη διεθνή ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Η διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και η βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα παραμένει σημαντική προτεραιότητά του».

Όπως εκτιμάται, αφού αποτιμηθεί το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης και αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε αποδεκτή θα σχεδιαστεί το επόμενο βήμα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα: (α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν, και (β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Τιτάν. Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των μετοχών Τιτάν οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην Titan Cement International ώστε να ισχύσει η δημόσια πρόταση και κατόπιν τούτων όλες οι προσφερθείσες μετοχές θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της Τιτάν μιλά για αρνητική συγκυρία στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Εκτιμήσεις συνδέουν την αποτυχία της δημόσιας πρότασης με την πορεία της τιμής της μετοχής της Τιτάν στο ταμπλό της Σοφοκλέους (κλείσιμο Παρασκευής, κοινή 20,65 ευρώ, προνομιούχος 18,55 ευρώ) σε σχέση με την τιμή της ανταλλαγής του 10% (21,05 ευρώ για την κοινή και 17,65 ευρώ για την προνομιούχο) -εφόσον πετύχαινε η δημόσια πρόταση- συνεκτιμώντας ότι δεν έχουν ζημιά αν η εταιρεία παραμείνει ως έχει.

Οι μέτοχοι που δεν συμμετείχαν στο μεταξύ, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, κινούνται σε όλο το φάσμα του μετοχολογίου της τσιμεντοβιομηχανίας (ξένοι και ‘Έλληνες θεσμικοί, μικρομέτοχοι). Για να συγκεντρωθεί το 90% θα έπρεπε να πειστούν οι μέτοχοι με περίπου 48% των μετοχών. Το υπόλοιπο ποσοστό (άμεσα ή έμμεσα) είχε συνταχθεί με τους ιδρυτές της Titan Cement International. Από το 48% περίπου το 10% ανήκει σε Έλληνες μικρομετόχους και θεσμικούς επενδυτές.

Σχετικά με τους ξένους μετόχους, επίσης βάσει εκτιμήσεων, εφόσον επενδύουν στην Ελλάδα, έχουν ήδη λάβει το ρίσκο τους και άρα αποτίμησαν το σχέδιο της διοίκησης της Τιτάν χωρίς το «άγχος» της αλλαγής έδρας ή της εισαγωγής σε χρηματιστήριο εκτός Ελλάδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτυχία του σχεδιασμού της Τιτάν μάλλον ξάφνιασε το ελληνικό επιχειρείν, με δεδομένο ότι στη μακρόχρονη πορεία της τσιμεντοβιομηχανίας δεν έχει δώσει την εντύπωση βιαστικών κινήσεων.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας με διαρκή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της δραστηριότητάς του στο εξωτερικό. Αναφορές περί διαφωνιών στο εσωτερικό του δεν επιβεβαιώνονται.

naftemporiki.gr