Στεγάνωση Τοιχείων

steganosi toixion ypogeioy domustech    Η στεγάνωση των τοιχείων του υπογείου είναι μια απαραίτητη εφαρμογή. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό να προστατέψει την κατασκευή μας και να αποτρέψει την εισροή υδάτων μέσα από αυτήν. Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.

Α.) Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), η στεγάνωση γίνεται εξωτερικά και η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει:

       - Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.

      -  Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.


                                                                                                  2.steganosi domustech
Β.) Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου ή δεν έγινε επαρκής στεγάνωση κατά την κατασκευή και δεν είαν ιδυνατή η πρόσβαση για επισκευή, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

- Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.

- Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόστος και κόπο.

 

                                                                                                                                            3.steganosi domustech

 

 

                                                                     4.steganosi domustech   

 


Υλικά : Κατάλληλα υλικά για την στεγάνωση των τοιχείων υπογείου είναι :

                              - Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
                              - Μεμβράνες PVC

 

Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

Copyright 2015 DomusTech.gr____Created by SnB____