Στεγάνωση Δώματος

fonto steganosi domustechΓενικά : Η στεγάνωση του δώματος αποτελεί μια απαραίτητη εφαρμογή τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές. Η στεγάνωση έχει ως σκοπό την προστασία της κατασκευής και να αποτρέψει την εισροή υδάτων σε αυτήν. Η εισροή ύδατος μέσα από την κατασκευή εκτός απο λειτουργικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει την ενανθράκωση του σκυροδέματος και την διάβρωση του οπλισμού με αποτέλεσμα την ρηγμάτωση και την μείωση της φέρουσας ικανότητας του δομικού στοιχείου. Για αυτούς τους λόγους η υγρομόνωση των δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.


Υλικά :  Κατάλληλα υλικά για την στεγάνωση του δώματος είναι :3fonto steganosi domustech
                             - Ασφαλτικές μεμβράνες
                              - Ασφαλτικά κεραμίδια
                              - Μεμβράνες PVC
                              - Υγρές Μεμβράνες


Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

 

 

                                                                                     

               3logo domustech

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

steganosi domatos domustech

Copyright 2015 DomusTech.gr____Created by SnB____