Στεγάνωση Δεξαμενής

  Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού είναι η στεγάνωσή της. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή και το υλικό που θα αποθηκεύεται.


3 steganosi deksamenon domustechA.)Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:
 - Να μην επιτρέπει τις διαρροές νερού από τη δεξαμενή προς τα έξω και αντιστρόφως τις εισροές από το έδαφος που την περιβάλλει.
 - Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώματα της δεξαμενής, ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαμενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός.

                                                                                                             

3logo domustech2 steganosi deksamenon domustechB.)Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:
 - Να είναι αποτελεσματική ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.
 - Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.


                                                                                          

 

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

                                                                              7.steganosi deksamenis0domustech
Υλικά : Κατάλληλα υλικά για την στεγάνωση των πισίνων είναι :
                      - Μεμβάνες PVC
                      - Εποξειδική Βαφή
                      - Ελαστικό Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα


Το σύστημα στεγάνωσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από διάφορους τεχνοοικονομικούς παραγόντες.

Copyright 2015 DomusTech.gr____Created by SnB____